Sběr dopravních dat

Sběr dopravních dat se získává pomocí měřícího zařízení (statistického boxu), které je určené k vytváření dopravních statistik a analýz. Primárně je zařízení určeno pro měření rychlosti a počtu projíždějících vozidel na principu Dopplerova jevu. Měření probíhá v obou směrech. Výsledky měření jsou obsažené v tabulkách a grafech. Sběr dopravních dat probíhá 24 hodin denně. Zpracované analýzy lze použít jako podkladový materiál pro studie proveditelnosti potřebné pro zklidnění dopravní situace v městech a obcích.

Studie proveditelnosti

Studie proveditelnosti se zpracovává jako podkladový materiál a detailní analýza dopravní situace pro instalaci inteligentních dopravních technologií. Obsahem studie proveditelnosti je důkladná analýza požadované lokality:Zájem o nezávazné informace
Zájem o zpracování dat